Free Sitemap Generator

Cách chuẩn bị mâm cỗ rằm tháng Giêng – Tết Nguyên Tiêu

Ông bà ta có câu ”Giỗ tết cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Cùng Chúng tôi khám phá cách chuẩn bị mâm cỗ tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) đầy đủ để cầu mong cho sự bình yên. 1Mâm cỗ tuân thủ nguyên tắc 10 món theo tỉ lệ 4 bát, 6 dĩa … Xem thêm