Free Sitemap Generator

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Vương Đình Huệ – ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội khóa XIV – giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV. … Xem thêm