Free Sitemap Generator

506/689 người tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá – Bình Dương dương tính SARS-CoV-2

506/689 người tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá – Bình Dương dương tính SARS-CoV-2 Qua test nhanh, cơ quan chức năng đã phát hiện 506/689 người tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá – Bình Dương có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Chiều 21/7, tại cuộc họp báo cung cấp … Xem thêm